تغییر رابط نماینده دامنه های IR

برای تمدید دامنه های IR باید رابط نماینده بر روی (mz73-irnic) تنظیم گردد در غیر این صورت تمدید دامنه شما صورت نخواهد گرفت. 1. ابتدا وارد پنل خود در [...]

Go to Top