ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
70,000ریال
1 سال
70,000ریال
1 سال
70,000ریال
1 سال
.co.ir
190,000ریال
1 سال
70,000ریال
1 سال
190,000ریال
1 سال
.ac.ir
190,000ریال
1 سال
70,000ریال
1 سال
190,000ریال
1 سال
.com
690,000ریال
1 سال
690,000ریال
1 سال
690,000ریال
1 سال
.net
790,000ریال
1 سال
790,000ریال
1 سال
790,000ریال
1 سال
.org
790,000ریال
1 سال
790,000ریال
1 سال
790,000ریال
1 سال
.info
590,000ریال
1 سال
590,000ریال
1 سال
590,000ریال
1 سال
.name
590,000ریال
1 سال
590,000ریال
1 سال
590,000ریال
1 سال
.biz
590,000ریال
1 سال
590,000ریال
1 سال
590,000ریال
1 سال
.us
590,000ریال
1 سال
590,000ریال
1 سال
590,000ریال
1 سال
.tv
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.de
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.es
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.ca
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.tel
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.pro
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
.co
1,100,000ریال
1 سال
1,100,000ریال
1 سال
1,100,000ریال
1 سال
.asia
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
.ru
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
.be
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.eu
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.club
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
.space
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.it
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.me
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
.in
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.at
65,000ریال
1 سال
65,000ریال
1 سال
65,000ریال
1 سال
.xyz
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution